De stijgende zeespiegel, we kunnen er nog iets aan doen!

Dat het gedrag van de mens de oorzaak is van de stijgende temperatuur en de daarbij behorende stijging van de zeespiegel, daar zijn de meeste wetenschappers het inmiddels wel over eens. Maar hoe precies en in welke mate, daar bestaat nog altijd veel discussie over. Het internationale klimaatpanel van de VN houdt zich hier al jarenlang mee bezig, maar wetenschappers stellen dat het panel de gevolgen nog altijd onderschat. Zoals het er nu naar uitziet zal de zeespiegel in het jaar 2100 met ongeveer 1,2 meter zijn gestegen. Geen prettig idee, maar gelukkig is er ook goed nieuws: als we nu actie ondernemen kan dat effect nog beperkt worden.

90 prominente wetenschappers aan het woord

Dat idee is gebaseerd op de meningen van 90 wetenschappers die de studie van het panel kritisch hebben bekeken. In een onlangs verschenen studie zijn deze wetenschappers uitgebreid ondervraagd. Deze vinden de voorspellingen van de VN veel te voorzichtig. Zij voorzien een stijging van 1,2 meter in jaar 2100 voor zich. Nemen we echter snel maatregelen, dan kan dat echter worden teruggebracht naar 40 tot 60 centimeter. Nog steeds een aanzienlijke stijging, maar wel een die veel minder een bedreiging vormt voor grote steden aan het water, zoals New York.

stijgende-zee-niveau

Wat doet Nederland?

In ons eigen land zijn er verschillende initiatieven die de beheersing van het klimaat moeten bewerkstelligen. Zo richt de overheid zich op een nieuw energielabel voor utiliteitsgebouwen dat op 1 juli 2014 in werking moet gaan. Deze is er op gericht om bij de nieuwbouw van dergelijke gebouwen veel meer aandacht te besteden aan energiebesparing. Het einddoel hierbij is een nagenoeg compleet energie-neutrale bouw in het jaar 2020. Kijk bij het kiezen van uw energieleverancier niet alleen naar de energieprijzen, maar wees u ook bewust van het stroometiket en waar stroom daadwerkelijk vandaan komt. Zelf direct maatregelen nemen kan door het plaatsen van zonnepanelen, het isoleren van uw huis en het algemeen besparen op energie. Hiernaast moet er o.a. gedacht worden aan zonnepanelen op overheidsgebouwen, betere voorlichting over onnodig elektriciteitsgebruik in kantoren en verbeteringen op het vlak van isolatie.