Groene stroom minder effectief dan gedacht

Uit onderzoek van Sungevity blijkt dat wanneer alle daken van Nederlandse particulieren worden bedekt met zonnepanelen voor de opwekking van groene stroom, dit in totaal ongeveer 16 Gigawatt aan stroom zal opleveren. Dit is iets meer dan de helft van alle stroom die wij Nederlanders samen verbruiken. En dat is een tegenvaller, want voorheen werd voorspeld dat dit neer zou komen op 41 Gigawatt. Dit blijkt echter een grove overschatting. 

“Veel daken blijken niet geschikt omdat er bijvoorbeeld teveel schaduw op valt. Obstakels als schoorstenen, ventilatiepijpjes en dakramen zorgen er bovendien voor dat er minder panelen op het dak passen. De software die wij in combinatie met hoogtekaarten, satellietfoto’s en hyperlokale weerdata gebruiken om daken op afstand te beoordelen, houdt rekening met die belemmeringen.”- Frank Goovaerts, directeur van Sungevity Nederland

Eerdere berekeningen in twijfel getrokken

De eerdere berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving lijken dus niet te kloppen. Zij kwamen bij voorspellingen uit op ongeveer 41 Gigawatt aan stroom, en dit zou kunnen oplopen tot 66 Gigawatt wanneer ook bedrijfspanden zonnepanelen zouden laten plaatsen. Maar deze cijfers worden dus nu in twijfel getrokken.

Daarnaast heeft het Planbureau voor de Leefomgeving vorig jaar nog gewaarschuwd voor overbelasting van het elektriciteitsnet bij een sterke toename van het aantal zonnepanelen. Volgens Goovaerts is echter ook dit nog geen probleem: “Met wat lokale aanpassingen in buurten waar veel zonnepanelen liggen, moeten netbeheerders ook in de toekomst kunnen voorkomen dat omvormers er op piekmomenten uit knallen.”

Ook nieuwe berekeningen niet per se accuraat

De nieuwe berekening neemt alle mogelijke obstakels en mogelijkheden mee in het eindresultaat, wat een nauwkeuriger beeld schetst, zo zegt Sungevity. Maar of deze gegevens helemaal betrouwbaar zijn is ook nog niet duidelijk. Berekeningen van Zonatlas, een site waar consumenten kunnen kijken of hun dak geschikt is voor panelen, kwamen eerder namelijk uit op 64 Gigawatt in totaal. 4 keer zoveel dus als de berekeningen van Sungevity, met dezelfde obstakels meegerekend. Voorlopig is er dus nog geen eenduidig antwoord op de vraag hoeveel duurzame energie wij in Nederland zouden kunnen opwekken. Maar dat we de natuur kunnen inzetten voor onze stroomvoorziening is duidelijk, of dit nu van de zon, wind of het water komt.