Selecteer een pagina

Als je een woning huurt heb je te maken met rechten en plichten. Wanneer je in een conflict terecht komt met je huurbaas, is het belangrijk om te weten wat je rechten zijn. In dit artikel zetten we je rechten en plichten op een rijtje, zodat je weet waar je aan toe bent voordat je een huurrecht advocaat van Rechtnet inschakelt.

Verplichtingen van de huurder

Als huurder van een woning heb je te maken met een aantal verplichtingen. De belangrijkste verplichting is uiteraard het betalen van de huur. Doe je dit niet op tijd, dan pleeg je een wanprestatie. De verhuurder kan dan een incassobureau inschakelen om de verschuldigde huur te innen. De wettelijke rente samen met de incassokosten worden dan in rekening gebracht bovenop de huur die verschuldigd is.

Daarnaast ben je verplicht om je als een ‘goed huurder’ te gedragen. Als er bijvoorbeeld noodzakelijke reparaties gedaan moeten worden, moet jij als huurder de verhuurder toegang geven tot de woning. Kleine gebreken dien je als huurder zelf op te lossen. En wanneer er een einde komt aan het huurcontract, dan moet de woning opgeleverd worden in de oude staat.

Rechten van de huurder

Naast een aantal plichten heb je als huurder natuurlijk ook rechten. Zo heb je recht op privacy en woongenot. Woongenot is het primaire recht van een huurder. In de praktijk houdt dit in dat een huurder ongestoord van de woning mag genieten, zonder dat de verhuurder zorgt voor overlast. Ook heb je als huurder recht op privacy. De verhuurder kan niet zomaar de woning betreden zonder jouw toestemming. Wordt het woongenot verminderd door een gebrek van de verhuurder, dan heb je als huurder het recht op vermindering of verlaging van de huur. Het bedrag van de vermindering hangt af van de omstandigheden.

Gebreken en onderhoud aan de gehuurde woning

Ben je als huurder niet aansprakelijk voor bepaalde gebreken in de woning, dan is de verhuurder verplicht om deze gebreken te verhelpen. Een gebrek is in dit geval een woongenot beperking die niet voor jouw rekening is. Heb je je niet gehouden aan de huurovereenkomst verplichtingen en is er schade aan de woning ontstaan, dan ben jij als huurder aansprakelijk. Over algemeen wordt aangenomen dat alle schade aan de gehuurde woning is veroorzaakt door de huurder, met brandschade als uitzondering. Heb je een conflict met je huisbaas en kom je er samen niet uit? Het kan dan verstandig zijn om een huurrecht advocaat van Rechtnet in te schakelen.