Selecteer een pagina

Er zijn in Nederland verschillende verzekeringen die bij wet verplicht zijn om af te sluiten. Het bekendste voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld de WA-verzekering voor bestuurders, maar natuurlijk ook de zorgverzekering voor iedereen die woont en werkt in Nederland. Voor verschillende verzekeringen geldt dat er ook wat onduidelijkheid over bestaat. Neem nu bijvoorbeeld de inboedelverzekering. Nagenoeg iedereen die eigenaar of huurder is van een woning kiest er wel voor om deze verzekering af te sluiten. Is dat omdat ze wettelijk verplicht is of speelt er hier iets anders? Wij gaan in ieder geval graag verder op dit onderwerp in en vertellen u er meer over door middel van de informatie hier op deze pagina! 

Geldt er een wettelijke verplichting voor de inboedelverzekering?

Zoals in de inleiding van deze pagina reeds aangegeven is het zo dat er in Nederland verschillende verplichte verzekeringen bestaan. Deze verzekeringen zijn bij wet verplicht omdat mensen anders blootgesteld zouden worden aan grote financiële lasten wanneer er zich een bepaald schadegeval zou voordoen. Ondanks het feit dat ook schade aan de inboedel absoluut een torenhoog prijskaartje met zich mee kan brengen is het zo dat de inboedelverzekering op moment van schrijven niet is terug te vinden op de lijst met in Nederland verplichte verzekeringen. U dient deze dus niet altijd af te sluiten. Dat zal bij veel mensen als muziek in de oren klinken, maar toch denkt u hier beter even grondig over na. 

Wat maakt een inboedelverzekering afsluiten zo interessant? 

Het feit dat een wettelijke verplichting voor het afsluiten van de inboedelverzekering ontbreekt betekent in het geheel niet dat deze verzekering niet interessant is, integendeel. De inboedelverzekering staat algemeen bekend als één van de belangrijkste en tevens ook meest interessante verzekeringen die er op de Nederlandse verzekeringsmarkt zijn terug te vinden. Dit omwille van verschillende redenen. De belangrijkste voordelen zijn dan ook: 

  1. De inboedelverzekering dekt verschillende vormen van schade aan uw inboedel; 
  2. Dure kunstwerken of bijvoorbeeld meubelstukken zijn apart te verzekeren; 
  3. Het is mogelijk om bepaalde spullen ook buiten de woning te laten verzekeren; 
  4. Het eigen risico van de inboedelverzekering is naar wens bij te stellen; 

Buiten bovenstaande is er nog een extra belangrijk voordeel waar u op kunt rekenen door het afsluiten van de inboedelverzekering. Het is namelijk in de praktijk ook zo dat ze het perfecte verlengstuk betekent voor de zogenaamde opstalverzekering. Beide verzekeringen worden vaak in één adem met elkaar vernoemd, maar dat is niet correct. Voor de inboedelverzekering geldt namelijk dat ze de losse inboedel in uw woning dekt. Dit geldt niet voor de opstalverzekering. Deze verzekering biedt een dekking aan voor schade die wordt veroorzaakt aan het opstal een huis. Met andere woorden, dit type van verzekering zal uitsluitend tussenkomen wanneer er sprake is van schade aan bepaalde stukken die deel uitmaken van de constructie van het pand. Alles wat vast zit valt dus niet onder de inboedelverzekering. 

Wie moet de inboedelverzekering afsluiten? 

Op het ogenblik dat u de eigenaar bent van de woning waarin u woont is het zo dat u verantwoordelijk bent voor het afsluiten van zowel de inboedel- als de opstalverzekering. Zoals reeds aangegeven is het evenwel zo dat er hier geen verplichting voor geldt. Bent u dus met andere woorden van mening dat u geen nood heeft aan een inboedelverzekering? Dan dient deze ook niet te worden afgesloten. Nu kennen we de situatie voor mensen die eigenaar zijn van hun woning, maar wat met huurders? In dit geval is er natuurlijk sprake van een verschillende situatie. Voor huurders geldt dat zij (indien ze dat willen) rekening dienen te houden met het afsluiten van een inboedelverzekering. Doen zij dat niet? Dan is de inboedel van de woning niet verzekerd. Dit is de verantwoordelijkheid van de huurder. 

Alleen voor de inboedelverzekering geldt dat ze dient te overwogen door de huurder. De zogenaamde opstalverzekering hoeft dus met andere woorden steeds te worden afgesloten door de persoon die eigenaar is van het pand in kwestie. Net zoals voor de inboedelverzekering geldt in de praktijk ook voor de opstalverzekering dat ze niet wettelijk verplicht is. Iemand die eigenaar is van vastgoed kan er aldus voor kiezen om de opstal niet te laten verzekeren.

Waarom een inboedelverzekering toch maar afsluiten?

Zoals reeds aangegeven eerder op deze pagina is het zeker niet zo dat de inboedelverzekering ondanks het ontbreken van een wettelijke verplichting niet interessant is om af te sluiten. U moet er namelijk rekening mee houden dat er op verschillende manieren schade kan ontstaan aan de inboedel van uw woning. De inboedelverzekering vormt in de praktijk een uitbreiding of onderdeel van de brandverzekering. Dit zorgt ervoor dat schade aan de inboedel welke het gevolg is van een brand automatisch is gedekt. Dat is echter niet alles. Ook waterschade en schade als gevolg van inbraak en diefstal zijn bijvoorbeeld gedekt. Krijgt u dus met andere woorden op een zeker ogenblik een inbreker over de vloer? Dan zal de waarde van de inboedel welke hij buit heeft gemaakt worden terugbetaald door de verzekeraar. 

Bovenstaande maakt duidelijk dat een inboedelverzekering heel wat verschillende vormen van schade aan de inboedel dekt. Dat is ook absoluut geen overbodige luxe. Veel mensen onderschatten namelijk hoe snel de waarde van schade aan de inboedel kan oplopen. Eén kleine brand kan reeds voldoende zijn om geconfronteerd te worden met duizenden euro’s aan schade. Wanneer u dan beschikt over een inboedelverzekering hoeft u in ieder geval niet (volledig) zelf op te draaien voor de geleden schade. Anders is dat uiteraard wel het geval.

 Wat met uw inboedel onderweg? Kan deze ook gedekt worden?

De inboedelverzekering is een verzekering die standaard uitsluitend de inboedel dekt welke zich in de woning bevindt. Dit betekent evenwel niet dat ook de inboedel buitenshuis niet kan worden gedekt. Voor verschillende spullen die mensen vaak meenemen onderweg geldt namelijk dat er perfect aan uitbreiding op de inboedelverzekering kan worden gevraagd. Het gaat hierbij dan concreet om bijvoorbeeld laptops, smartphones en tablets. Deze worden niet alleen vaak door mensen onderweg meegenomen, daarnaast worden ze ook vaak buitgemaakt. Het is mede omwille van deze reden dan ook steeds de moeite waard om te overwegen of deze uitbreiding voor de inboedelverzekering voor u al dan niet interessant kan zijn.